2020 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есеп

Барлық жаңалықтар

2021-04-23

2020 жылдың қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік сметалардың орындалуы туралы есеп

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 25-бабының 6-тармағына сәйкес табиғи монополия субъектісі ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 тамызынан және келесі күнтізбелік жылдың 1 мамырынан кешіктірмей жартыжылдық және жылдың қорытындылары бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есептер жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 30 сәуірдегі № 256 бұйрығымен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 223-тармағына сәйкес, алдағы есепті өткізу туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін табиғи монополия субъектісі есепті өткізгенге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын өзінің интернет-ресурсында орналастырады, ал ол болмаған жағдайда уәкілетті органға оның интернет-ресурсында орналастыру үшін осы қағидалардың 237-тармағында көзделген ақпаратты ұсынады.

Осыған байланысты, Қағиданың 237-тармағына сәйкес «Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) келесі ақпаратты дайындады:

 1. Қоғамның бекітілген инвестициялық бағдарламасы жоқ.
 2. Бекітілген тарифтік сметалардың баптары бойынша орындалуы осы сөз сөйлеуге 1 және 2-қосымшаларға сәйкес қоса беріледі.

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі Департаментінің 2003 жылғы 14 наурыздағы № 35-НҚ бұйрығымен Қоғамға әуе кемесінің ұшуын және қонуын қамтамасыз ету қызметтеріне 1 441 теңге мөлшерінде ӘК БҰС  1 тоннасына, әуе кемесінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қызметтеріне 360,25 теңге мөлшерінде тарифтер бекітілді.

2017 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің № 231 бұйрығымен, Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде халықаралық бағыттар бойынша қызметтер: әуе кемесінің ұшу және қонуын қамтамасыз ету, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, нормадан тыс тұрақ ұсыну, базалық әуеайлақта әуе кемесіне тұрақ орнын беру қайта реттелді және тізбеден алып тасталды.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2018 жылғы 29 қарашадағы № 630 бұйрығымен Қоғамға түзетулерді ескере отырып, әуежайлар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтік сметалар бекітілді

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» (бұдан әрі – Бухгалтерлік есеп туралы заң) Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 2-тармағына сәйкес, пайда мен залал туралы есепте қызмет нәтижелерінің өлшемдерімен тікелей байланысты элементтер кірістер мен шығындар болып табылатынын айта кету керек.

Бухгалтерлік есепке алу туралы Заңының 18-бабының 1-тармағында  есептік кезең үшін жылдық қаржылық есептілік күнтізбелік бір жыл,                  1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі аралық болып табылады деп көзделген.

Бухгалтерлік есеп туралы Заңның 19-бабының 3-тармағына сәйкес, осы баптың 3-1-тармағының талаптары қолданылатын ұйымдарды қоспағанда, ұйымдар жылдық қаржылық есептерді есептік жылдан кейінгі жылдың                      30 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

3 және 4 тармақтар бойынша.

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштері және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу тарифтерді қалыптастырудың ынталандырушы әдісін қолдана отырып, тарифтерді бекіту кезінде көзделген.   

Сонымен бірге, Қоғамға «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына (1998 жылғы 9 шілдедегі N 272 Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы N 204-VІ заңымен күші жойылды) сәйкес кірістер мен шығындар баптары, реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы көрсеткіштер негізінде реттеліп көрсетілетін қызметтердің тарифтері бекітілді. 

Осыған байланысты, Қоғамда реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштері және табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу жоқ.

 1. 2020 жылғы Қоғамның қызметінің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері.

 

Атауы

2019 жыл (факт) мың. теңге

2020 жылд (бағалау) мың. теңге

Қызмет көрсетуден және өнімді сатудан түскен кірістер, оның ішінде

21 204 486

14 895 627

Көрсетілген қызметтер мен сатылған өнімнің өзіндік құны

20 434 034

21 213 632

 Жалпы пайда

770 452

-6 318 005

Жалпы және әкімшілік шығындар

3 657 234

2 313 434

Операциялық табыс

-2 886 782

-8 631 439

Басқа шығындар

6 833 787

1 230 393

Басқа кірістер

79 195

1 096 483

Қаржылық шығындар

163 327

128 397

Қаржылық кірістер

3 823 204

3 495 109

Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)

-13 301 251

-12 132 061

Корпоративтік табыс салығы бойынша кірістер

2 124 359

0

ЖИЫНТЫҚ ПАЙДА (ШЫҒЫН)

-11 176 892

-12 132 061

 

*жедел деректер

 

 1. 2020 жылы ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызмет көлемі.

 

Қызметтің атауы

Өлшем бірлігі

Көлемі

ІӘЖ ӘК ұшу -қонуын қамтамасыз ету

БҰС тоннасы

842 157

ІӘЖ авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

БҰС тоннасы

842 157

 

 1. Қоғам реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен келесідей жұмыс жүргізеді: үлгілік шарттарға сәйкес әуежайдың ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтерінің әрбір түріне тұтынушылармен жеке шарттар жасалды, тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметке қол жеткізуді және тең қол жеткізу шарттарын ұсынады, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметке жатпайтын қосымша талаптарды белгілемейді, тұтынушыларды тариф, оның өзгеруі туралы хабардар етеді, тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында есеп жүргізеді.
 2. Қазіргі уақытта Қоғам перспективалық даму бағдарламаларын (даму жоспарын) әзірлеуде, бұл ретте Қоғам авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ӘК ұшу мен қонуды қамтамасыз ету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтер залалды болып табылатынына байланысты реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгеруін жоспарлайды.

Қоғам авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сапасын бақылау бойынша ішкі шараларды жүзеге асырады, олар ішкі аудиттерді, тексеруді, зерттеп-тексеруді, сенімділікті тексеруді қамтиды. Шараларды іске асыруды авиациялық қауіпсіздіктің сақталуына сапаны бақылауды жүргізу қағидаларына сәйкес әзірленген авиациялық қауіпсіздік бойынша сапаны ішкі бақылау бағдарламасы негізінде сапаны бақылаудың ішкі аудиторы (маманы) жүзеге асырады. Есептік кезеңде әуежайдың кінәсінен авиациялық оқиғалар болған жоқ.

 

                                                                                 1-қосымша

 

2020 жылдың қорытындылары бойынша коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуларды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет кӛрсетуді қоспағанда, ӘК ұшуы мен қонуын қамтамасыз ету бойынша реттелетін қызмет бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

 

р/р

Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Бекітілген

тарифтік

сметада

көзделген

Тарифтік

сметаның

нақты

қалыптасқан

көрсеткіштері

Ауытқу,

% -ға

 
 

1

2

3

4

5

6

 

I

Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған

шығындар, жиыны

мың теңге

884 195,60

1 710 935,10

94%

 
 

Соның ішінде:

мың теңге

       

1.

Материалдық шығындар, жиыны

мың теңге

165 214,84

271 064,44

64%

 
 

Соның ішінде:

мың теңге

       

1.1.

материалдар

мың теңге

116 740,31

172 023,89

47%

 

1.2.

Отын (ЖЖМ)

мың теңге

38 140,22

79 673,29

109%

 

1.3.

Электр энергиясы

мың теңге

10 334,31

19 367,26

87%

 

2.

Еңбекақы төлеу

шығындары, барлығы

мың теңге

124 680,71

396 572,03

218%

 
 

Соның ішінде

мың теңге

       

2.1.

жалақы

мың теңге

112 324,96

357 272,10

218%

 

2.2.

Әлеуметтік салық

мың теңге

12 355,75

39 299,93

218%

 

3.

Негізгі құралдар мен

материалдық емес активтердің

амортизациясы

мың теңге

328 523,78

328 523,78

0%

 

4.

Жөндеу

мың теңге

269,59

40 702,31

14 998%

 

5.

Басқа да шығындар, жиыны

мың теңге

265 506,68

674 072,54

154%

 
 

соның ішінде

мың теңге

       

5.1.

Байланыс қызметі

мың теңге

115,14

341,92

197%

 

5.2.

Іссапар шығындары

мың теңге

188,21

103,05

-45%

 

5.3.

Кадрларды дайындау

мың теңге

277,39

3 911,49

1 310%

 

5.4.

Басқа да шығындар, жиыны

мың теңге

264 925,94

669 716,07

153%

 

II

Кезең шығындары,

барлығы

мың теңге

121 891,99

125 878,91

3%

 

6.

Жалпы әкімшілік

шығындар, барлығы

мың теңге

55 159,98

118 345,22

115%

 
 

соның ішінде:

мың теңге

       

6.1.

Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы, соның ішінде

мың теңге

8 339,50

69 691,89

736%

 

6.2.

Әлеуметтік салық

мың теңге

917,35

7 666,11

736%

 

6.3.

Негізгі құралдың және материалдық емес активтер амортизациясы

мың теңге

324,33

324,33

0%

 

6.4.

Сыртқы ұйымдардың қызметтері, жиыны:

мың теңге

2 734,01

4 480,41

64%

 
 

Соның ішінде:

мың теңге

       

6.4.1.

аудиторлық қызметтер

мың теңге

515,23

620,65

20%

 

6.4.2.

банк қызметтері

мың теңге

1 393,32

816,09

- 41%

 

6.4.3.

Коммуналдық қызметтер

мың теңге

787,05

2 545,75

223%

 

6.4.4.

Байланыс қызметтері

мың теңге

38,41

497,92

1 196%

 

6.5.

Ісссапар шығындары

мың теңге

96,36

124,73

29%

 

6.7.

Салықтар

мың теңге

41 678,98

23 828,95

- 43%

 

6.8.

Басқа да шығындар

мың теңге

1 069,45

12 228,80

1 043%

 

7.

Сыйақыларды төлеуге арналған шығындар

мың теңге

66 732,01

7 533,69

- 89%

 

III

Барлық шығындар

мың теңге

1 006 087,59

1 836 814,01

83%

 

IV

Пайда

мың теңге

26 460,83

- 623 265,77

- 2 455%

 

VI

Барлық кіріс

мың теңге

1 032 548,42

1 213 548,24

18%

 

VII

Көрсетілген қызмет көлемі,  соның ішінде

тонна

716 550,02

842 157,00

18%

 

IX

Тариф

теңге

1 441,00

1 441,00

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-қосымша

 

2020 жылдың қорытындылары бойынша коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуларды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша реттелетін қызмет бойынша бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

 

 

р/р

Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

Бекітілген

тарифтік

сметада

көзделген

Тарифтік

сметаның

нақты

қалыптасқан

көрсеткіштері

Ауытқу,

% -ға

 
 

1

2

3

4

5

6

 

I

Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған

шығындар, жиыны

мың теңге

226 042,6

998 438,68

342%

 
 

Соның ішінде:

мың теңге

       

1.

Материалдық шығындар, жиыны

мың теңге

5 766,3

48 047,38

733%

 
 

Соның ішінде:

мың теңге

       

1.1.

материалдар

мың теңге

2 280,9

37 478,52

1 543%

 

1.2.

Отын (ЖЖМ)

мың теңге

2 366,5

6 293,17

166%

 

1.3.

Электр энергиясы

мың теңге

1 118,9

4 275,69

282%

 

2.

Еңбекақы төлеу

шығындары, барлығы

мың теңге

155 596,2

805 661,91

418%

 
 

Соның ішінде

мың теңге

       

2.1.

жалақы

мың теңге

140 176,8

725 821,54

418%

 

2.2.

Әлеуметтік салық

мың теңге

15 419,4

79 840,37

418%

 

3.

Негізгі құралдар мен

материалдық емес активтердің

амортизациясы

мың теңге

36 024,0

36 024,0

0%

 

4.

Жөндеу

мың теңге

28,2

442,9

1 471%

 

5.

Басқа да шығындар, жиыны

мың теңге

28 627,9

108 262,51

278%

 
 

соның ішінде

мың теңге

       

5.1.

Байланыс қызметі

мың теңге

21,0

452,12

2 053%

 

5.2.

Іссапар шығындары

мың теңге

376,0

2 866,05

662%

 

5.3.

Кадрларды дайындау

мың теңге

265,0

672,46

154%

 

5.4.

Басқа да шығындар, жиыны

мың теңге

27 965,9

104 271,88

273%

 

II

Кезең шығындары,

барлығы

мың теңге

14 665,2

68 954,84

370%

 

6.

Жалпы әкімшілік

шығындар, барлығы

мың теңге

13 269,5

68 954,84

420%

 
 

соның ішінде:

мың теңге

       

6.1.

Әкімшілік қызметкерлердің жалақысы, соның ішінде  

мың теңге

1 966,5

40 669,62

1 968%

 

6.2.

Әлеуметтік салық 

мың теңге

138,0

4 473,66

3 142%

 

6.3.

Негізгі құралдың және материалдық емес активтер амортизациясы

мың теңге

82,2

82,2

0%

 

6.4.

Сыртқы ұйымдардың қызметтері, жиыны: 

мың теңге

645,2

2 614,60

305%

 
 

Соның ішінде:

мың теңге

       

6.4.1.

аудиторлық қызметтер

мың теңге

121,6

362,19

198%

 

6.4.2.

банк қызметтері

мың теңге

328,2

476,24

45%

 

6.4.3.

Коммуналдық қызметтер

мың теңге

185,7

1 485,60

700%

 

6.4.4.

Байланыс қызметтері

мың теңге

9,7

290,57

2 896%

 

6.5.

Ісссапар шығындары

мың теңге

22,7

72,79

221%

 

6.7.

Салықтар

мың теңге

10 162,9

13 905,70

37%

 

6.8.

Басқа да шығындар

мың теңге

252,0

7 136,28

2 732%

 

7.

Сыйақыларды төлеуге арналған шығындар

мың теңге

1 395,7

-

-100%

 

III

Барлық шығындар

мың теңге

240 707,8

1 067 393,5

343%

 

IV

Пайда

мың теңге

17 429,0

- 764 006,47

- 4 484%

 

VI

Барлық кіріс

мың теңге

258 136,8

303 387,06

18%

 

VII

Көрсетілген қызмет көлемі, соның ішінде

тонна

716 550,0

842 157,00

18%

 

IX

Тариф

теңге

360,25

360,25

   

 

 

 

 

 

 

Орынд. А. Арапова

Тел. 777-342

Пайдалы ақпарат

 • Wi-Fi әуежайда

  Тегін интернетті пайдаланыңыз

  Толығырақ

 • Тексеруден өту қағидалары

  Тексеруден өту қағидаларымен танысыңыз

  Толығырақ